Kế Toán

Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Khi tìm hiểu về ngành kế toán, câu hỏi “ngành kế toán là gì? Học ra trường làm gì?” nhận được rất nhiều sự quan tâm …

Read more

Tài Chính Ngân Hàng – 1 xu hướng của mọi thời đại

Tài chính – Ngân hàng là một ngành có lĩnh vực khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông tiền tệ. Có nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính thuế, Tài chính Bảo hiểm. Sinh viên theo học ngành Tài chính …

Read more

Bằng tốt nghiệp đại học và những điều chưa biết 2021

Bằng cấp nhận được là thước đo năng lực thực sự của chủ bằng và vì vậy họ mới xứng đáng có danh xưng đã ghi trong bằng. Như vậy bằng tốt nghiệp đại học là gì ? hiểu thế nào cho đúng cũng như xếp loại tốt nghiêp ra sao. Và Các mẫu bằng …

Read more

Tổng quan chương trình cấp bằng khoa học sức khỏe

Những người quan tâm đến một nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể theo đuổi bằng đại học hoặc sau đại học về khoa học sức khỏe. Xem lại các chương trình và thông tin nghề nghiệp để đưa ra quyết định giáo dục sáng suốt. Làm bằng đại học 24h7 là đơn …

Read more