Chương Trình Làm Bằng Đại Học Chuyên Nghiệp

Chương trình làm bằng đại học chuyên nghiệp cũng như tại một trong những chương trình tâm lý học sau đại học từ dịch vụ làm bằng đại học có hồ sơ gốc chuyên nghiệp có uy tín nhất. Đặc điểm đang trở nên ít hơn và ít quan trọng hơn trong những năm gần đây. Nhiều trường đại học không còn yêu cầu ứng viên nộp điểm mang xu hướng này có vẻ là phổ biến hơn nhưng nó cũng đang diễn ra. Xu thế hướng tới một vai trò giảm bớt đối với điểm số kỳ thi tiêu chuẩn được minh họa bằng các chương trình làm bằng đại học hay sau đại học tại các trường đại học uy tín nhất.

Chương trình làm bằng đại học chuyên nghiệp
Chương trình làm bằng đại học chuyên nghiệp

Xem thêm :

Cách Làm Bằng Đại Học An Toàn Nhất

Sinh Viên Vẫn Có Nhu Cầu Làm Bằng Đại Học

Chúng tôi quyết định làm bằng đại học rằng chúng tôi sẽ không còn yêu cầu ứng viên nộp điểm. Chúng tôi có nghĩa là tất cả các giảng viên toàn thời gian trong phòng của chúng tô, người giám sát sinh viên tốt về cơ bản, tất cả 40 người trong chúng ta giám sát sinh viên tốt nghiệp. Hầu hết các ứng viên làm bằng đại học cho các chương trình sau đại học của chúng tôi vẫn nộp điểm và không có vấn đề với điều đó, nhưng không ai trong số họ có để nộp điểm. Tại sao chúng ta thoát khỏi những yêu cầu cần làm bằng đại học cũng vì lý do đó hàng chục chương trình sau đại học mang tâm lý học khác đã thực hiện động thái tương tự.

Vì một đa số rất lớn của các giảng viên trong bộ phận của chúng tôi không tin rằng khi làm bằng đại học giá rẻ là hữu ích khi nói đến phân biệt đối xử giữa các ứng viên có khả năng là sinh viên sau đại học tốt và những người có ít lời hứa. Tôi không thể nhớ nếu nó chỉ là một đa số rất lớn của chúng tôi, hoặc cho dù các cuộc bỏ phiếu chống lại các yêu cầu đã nhất trí. Một điều tôi có thể nói chắc chắn, mặc dù là không có ai làm một lập luận ủng hộ việc giữ các yêu cầu. Hãy đặt này trong quan điểm để cho thấy rằng nó không chỉ là một quyết định kỳ lạ của một nhóm nhỏ các nhà tâm lý học tại một số trường đại học mang phong cách riêng nhỏ.

Đại học đã có một bộ phận các giáo sư cùng với một vài cơ sở giảng viên đang đi đến một vị trí nhất định. Chúng tôi cung cấp bốn chương trình sau đại học khác nhau từ dịch vụ làm bằng đại học có hồ sơ gốc và bằng thạc sĩ và tiến sĩ chương trình trong cả tâm lý học lâm sàng khá phù hợp với thử nghiệm và nghiên cứu tâm lý học. Chương trình của chúng tôi là đã được công nhận. Vì vậy có gì bất thường về cách chúng ta làm việc trong các chương trình sau đại học của chúng tôi là. Tôi cược rằng trong các phòng ban mà vẫn đòi hỏi ứng viên phải nộp điểm với một tỷ lệ lớn các giảng viên không thực sự sử dụng điểm khi làm bằng đại học là để quyết định có hay không chấp nhận một ứng viên cụ thể.

Quan trọng hơn khi làm bằng đại học tôi vẫn khuyến cáo tất cả những sinh viên đang có kế hoạch để áp dụng cho các trường cao học về Tâm lý học để viết các bài kiểm tra chung ngay cả khi chúng xảy ra để biết các chương trình sau đại học mà họ quan tâm nhất không yêu cầu điểm. Điều này chỉ đơn giản là bởi vì nếu một sinh viên đang làm điều đúng khi anh ấy chắc chắn sẽ được áp dụng cho nhiều hơn một chương trình và có khả năng là ít nhất một trong những chương trình, nếu không phải nhất thì bạn vẫn sẽ yêu cầu điểm chung. Là một phần của xu hướng bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước đây.