Bằng Đại Học Liên Thông Có Khác Bằng Chính Quy ?

Bằng đại học liên thông có khác bằng chính quy hay không? Đối với hai hình thức này điều thuộc hệ giáo dục của bậc đại học nhưng quy chế tuyển sinh và chương trình giảng dạy có phần khác nhau và đã được quy định rõ ràng trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Học liên thông hay học chính quy sau khi hoàn thành khóa học và các đồ an tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng tốt nghiệp theo đúng chuyên ngành lựa chọn của trường đã tham gia học tập và rèn luyện. Sau đây dịch vụ chuyên làm bằng đại học giá rẻ sẽ nêu ra một số thông tin về sự giống và khác nhau giữa bằng đại học liên thông và bằng đại học chính quy để các bạn có sự lựa chọn loại hình đào tạo phù hợp nhất.

Bằng Đại Học Liên Thông Có Khác Bằng Chính Quy ?

1. Đặc điểm giống nhau giữa bằng đại học liên thông và bằng chính quy:

Bằng đại học liên thông và bằng đại học chính quy không có sự khác biệt và có giá trị nhu nhau trong tất cả các ngành nghề được đào tạo theo quy định của Bộ Giáo Dục.

Bằng đại học liên thông và bằng đại học chính quy có giá trị như nhau đã được thể hiện qua giá trị của bảng lương.

2. Đặc điểm khác biệt giữa bằng đại học liên thông và bằng đại học chính quy:

 

Nhìn bề ngoài hai tấm bằng đại học liên thông và chính quy đều giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau ở số hiệu bằng.

Bẳng điểm và hồ sơ gốc đi kèm đều có sự khác biệt giữa sinh viên học chính quy và sinh viên liên thông.

Kinh nghiệm và kiến thức cơ bản tương đối giống nhau trong quá trình giảng dạy trong suốt thời gian học tập tại trường giữa hệ chính quy và hệ liên thông.

Về quy chế tuyển sinh:

– Bằng đại học liên thông: được áp dụng cho những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp mong muốn học lên đại học để có bằng đại học và nâng cao kiến thức bản thân về chuyên ngành đang theo đuổi.

– Bằng đại học chính quy: quy chế tuyển sinh được áp dụng cho tất cả các bạn học sinh trong cả nước sau khi tốt nghiệp THPT và có ý định học tiếp lên đại học nếu trúng tuyển theo hệ đại học chính quy.

Chương trình giảng dạy:

– Bằng đại học liên thông: tài liệu giảng dạy khác với đại học chính quy và chủ yếu chỉ giảng dạy thêm và nâng cao kiến thức chuyên ngành trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm.

– Bằng đại học chính quy: tài liệu giảng dạy chi tiết hơn và có khoảng thời gian đào tạo từ 4 đến 6 năm tùy theo chuyên ngành mà bạn lựa chọn.